דף נופל

סגן ניצב
חיים רן מימרן

בן זולייט ויוסף

נפל ביום כ"ט בשבט תשמ"ו (08.02.1986)
בן 57 בנופלו

משטרת ישראל

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי נס ציונהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page