דף נופל

טוראי
יפתח אופיר

בן שרה ובצלאל

נפל ביום ט' בסיון תשמ"ו (16.06.1986)
בן 20 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין רמת יוחנןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page