דף נופל

סמל
יואב סקל

בן עדנה ועמנואל

נפל ביום א' באלול תשמ"ו (05.09.1986)
בן 20 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page