דף נופל

אלוף משנה
יעקב (ינקלה) שחם שטיינברג

בן סימה ואברהם

נפל ביום י"ח בשבט תשמ"ח (05.02.1988)
בן ½40 בנופלו

חיל מודיעין

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי בנימינהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page