דף נופל

טוראי
יאיר לנדאו

בן מרים ומרק

נפל ביום כ"ח באדר א' תשמ"ט (05.03.1989)
בן 20 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי באר שבעכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page