דף נופל

טוראי
אמיר סגל

בן יהודית וטוביה

נפל ביום כ"א בסיון תשמ"ט (24.06.1989)
בן 19 בנופלו

חטיבת גבעתי

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי ראשון לציוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page