דף נופל

רב סמל
גיא (גיא-לי) סינואני

בן אילנה ורחמים

נפל ביום י"ב באב תשמ"ט (13.08.1989)
בן 22 בנופלו

חיל מודיעין

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי אילתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page