דף נופל

סגן משנה
ירון קהירי

בן רבקה ויעקב

נפל ביום י"א באב תשמ"ט (12.08.1989)
בן 20 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין רמת דודכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page