דף נופל

רב טוראי
טל (שמעון) לנדאו

בן מרים ומרק

נפל ביום כ"ז באב תשמ"ט (27.08.1989)
בן ½20 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי באר שבעכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page