דף נופל

אלוף משנה
חגי קושט

בן ורדה ומיכאל

נפל ביום כ"ח בניסן תש"ן (22.04.1990)
בן 39 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page