דף נופל

רב סרן
יובל וינשטיין

בן עליזה ושמואל

נפל ביום י' בכסלו תשנ"א (26.11.1990)
בן 24 בנופלו

חטיבת גבעתי

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) ערדכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page