דף נופל

סמל ראשון
רוני-יהודה קורקוס

בן לונה ויעקב

נפל ביום ו' באב תשנ"א (16.07.1991)
בן 20 בנופלו

חטיבת גבעתי

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי פתח תקוהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page