דף נופל

סגן
שי (אבשלום) ארבלי

בן יעל ופנחס

נפל ביום ז' בכסלו תשנ"ב (14.11.1991)
בן 21 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי באר שבעכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page