דף נופל

רב סמל מתקדם
גבריאל (קלמן) קלמרו

בן דניאלה ודניאל

נפל ביום כ"ו בטבת תשנ"ב (01.01.1992)
בן 41 בנופלו

טכנולוגיה ואחזקה

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page