דף נופל

רב סרן
ערן אלכאוי

בן נעמי ועובדיה

נפל ביום ט"ז באדר א' תשנ"ב (20.02.1992)
בן 24 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי ראשון לציוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page