דף נופל

סמל
חי קלומיטי

בן תמי ושמואל

נפל ביום א' בשבט תשנ"ג (23.01.1993)
בן 20 בנופלו

חטיבת נח"ל

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page