דף נופל

רב סמל מתקדם
מרדכי (מוטי) ישראל

בן אלגרה ומשה

נפל ביום ח' בניסן תשנ"ג (30.03.1993)
בן ½35 בנופלו

משטרת ישראל

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי חיפהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page