דף נופל

רב סמל
דניאל חזות

בן רינה ויצחק

נפל ביום ח' בניסן תשנ"ג (30.03.1993)
בן ½32 בנופלו

משטרת ישראל

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי באר שבעכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page