דף נופל

סמל ראשון
אסף (יחזקאל) טננבאום

בן מרים ויונה

נפל ביום ב' באלול תשנ"ג (19.08.1993)
בן 21 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page