דף נופל

רב טוראי
שלמה (שלומי) שופן

בן אסתר ויצחק

נפל ביום י' בשבט תשנ"ד (22.01.1994)
בן 19 בנופלו

חיל לוגיסטיקה

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page