דף נופל

סמל
ניר עברון

בן יוכבד וויקטור

נפל ביום כ"ו בשבט תשנ"ד (07.02.1994)
בן 21 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page