דף נופל

טוראי
משה פרנלדס

בן דינה ובן-ציון

נפל ביום י"ד בשבט תשנ"ה (15.01.1995)
בן 19 בנופלו

תקשוב

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page