דף נופל

סמל ראשון
יאיר צפריר

בן איה ושלמה

נפל ביום ל' בשבט תשנ"ה (31.01.1995)
בן 21 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין גבתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page