דף נופל

סרן
אייל-אלי אלמליח

בן לוציאנה ורוברט

נפל ביום ב' באדר ב' תשנ"ה (04.03.1995)
בן 21 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי ראשון לציוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page