דף נופל

סמל
צביקה נרבט

בן חנה וחיים

נפל ביום ט' בניסן תשנ"ה (09.04.1995)
בן 19 בנופלו

חטיבת גבעתי

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי ראשון לציוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page