דף נופל

סמל ראשון
ישי שכנובסקי

בן אמונה ואלכסנדר

נפל ביום כ"א באלול תשנ"ו (05.09.1996)
בן 22 בנופלו

תקשוב

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page