דף נופל

סמל ראשון
גל גרוסמן

בן נורית ויודקה

נפל ביום א' בחשון תשנ"ז (14.10.1996)
בן 25 בנופלו

משמר הגבול

מקום מנוחתו
בית העלמין גלאוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page