דף נופל

סמל ראשון
תום כיתאין

בן דניאלה ובועז

נפל ביום כ"ח בשבט תשנ"ז (04.02.1997)
בן 21 בנופלו

חטיבת נח"ל

מקום מנוחתו
בית העלמין נוה שלוםכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page