דף נופל

סמל
תומר קידר צ'יז'יק

בן חגית ויואב

נפל ביום כ"ח בשבט תשנ"ז (04.02.1997)
בן 21 בנופלו

חטיבת נח"ל

מקום מנוחתו
בית העלמין נגבהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page