דף נופל

סמל
משה (שיקו) סבן

בן תמרה ואפרים

נפל ביום כ"ח בשבט תשנ"ז (04.02.1997)
בן 20 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) נוה הדרכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page