דף נופל

סמל
ליאור שבתאי

בן פרחיה ובנימין

נפל ביום כ"א באדר א' תשנ"ז (28.02.1997)
בן 20 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין ראשון-לציון-גורדוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page