דף נופל

סמל
זכריה-גיא מדמוני

בן רבקה ומאיר

נפל ביום כ"ב בניסן תשנ"ז (28.04.1997)
בן 19 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי ראשון לציוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page