דף נופל

סרן
ערן שמיר

בן הדסי ודובי

נפל ביום ט' באייר תשנ"ז (15.05.1997)
בן 23 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין מזכרת בתיהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page