דף נופל

סגן
יובל ניר

בן אהובה ויוסף

נפל ביום כ"ד באייר תשנ"ז (30.05.1997)
בן 22 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page