דף נופל

סמל ראשון
גיא גולן

בן תקוה ויורם

נפל ביום ג' באלול תשנ"ז (05.09.1997)
בן 21 בנופלו

חיל ים

מקום מנוחתו
בית העלמין חצור דרוםכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page