דף נופל

טוראי
דניאל מירוב (וינברג)

בן אירנה ובוריס

נפל ביום כ"ו בטבת תשנ"ח (23.01.1998)
בן 19 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page