דף נופל

סמל ראשון
ישראל (טיבי) ברנשטיין

בן מרים ולאופולד

נפל ביום כ"ט בשבט תשנ"ח (24.02.1998)
בן 29 בנופלו

משטרת ישראל

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי דימונהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page