דף נופל

סמל
ליאור פרוזנסקי

בן אמליטה ואלכסנדר

נפל ביום ט"ו באייר תשנ"ח (11.05.1998)
בן ½26 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page