דף נופל

טוראי
גיל יעקובוביץ

בן עדינה ויאיר

נפל ביום כ"ז בתמוז תשנ"ח (21.07.1998)
בן ½19 בנופלו

חיל תותחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page