דף נופל

טוראי
צחי דוניו

בן חווה ודוד

נפל ביום ה' באלול תשנ"ח (27.08.1998)
בן ½18 בנופלו

חיל כללי

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page