דף נופל

סמל
עופר קאופמן

בן חניטה ויהודה

נפל ביום ח' בחשון תשנ"ט (28.10.1998)
בן 21 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין מזכרת בתיהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page