דף נופל

רב סמל ראשון
יהושוע גבריאל

בן פרומיט ורחמים

נפל ביום כ"ו בטבת תשנ"ט (13.01.1999)
בן 25 בנופלו

משמר הגבול

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי אשדודכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page