דף נופל

תת אלוף
ארז גרשטיין

בן שולמית ורפאל

נפל ביום י"ב באדר תשנ"ט (28.02.1999)
בן 39 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין רשפיםכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page