דף נופל

סרן
קובי (יעקב) מואטי

בן דליה וניסים

נפל ביום כ"ו באייר תשנ"ט (12.05.1999)
בן 23 בנופלו

חטיבת כפיר

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page