דף נופל

סמל ראשון
עמית שמואל

בן חנה וסמי

נפל ביום כ"ט בשבט תשס"א (21.02.2001)
בן 21 בנופלו

טכנולוגיה ואחזקה

מקום מנוחתו
בית העלמין בית יוסףכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page