דף נופל

סמל ראשון
אלעד ליטווק

בן חנה ואמנון

נפל ביום כ"א בניסן תשס"א (14.04.2001)
בן 22 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) גזיתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page