דף נופל

סמל שני
סאמי סואעד

בן שרה ומוסא

נפל ביום י"ח באייר תשס"א (11.05.2001)
בן 22 בנופלו

משמר הגבול

מקום מנוחתו
בית העלמין סואעד חמירהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page