דף נופל

סמל ראשון
אסף (אסי) טייכר

בן נורית וחנן

נפל ביום י"ז בחשון תשס"ב (03.11.2001)
בן 20 בנופלו


מקום מנוחתו
בית העלמין להביםכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page