דף נופל

סמל
מיכאל סיטבון

בן לינדה ואלן (אילן) שמעון

נפל ביום י' בטבת תשס"ב (25.12.2001)
בן 23 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי אשדודכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page