דף נופל

רב סמל
גלית ארביב

בת רות ועמרם

נפלה ביום י"ד באדר תשס"ב (26.02.2002)
בת 21 בנופלה

משטרת ישראל

מקום מנוחתה
בית העלמין נשרכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page